Hitta hit


Hitta hit

Skärkäll ligger 4 km norr om Bovallstrand.

Nära Gerlesborg. Finns en skylt nära återvinningsstationen vid korset på kartan.